پزشکی و سلامت

NuCalm 2.0.4 متعادل سازی و حفظ سلامت سیستم عصبی انسان مخصوص اندروید

NuCalm 2.0.4 متعادل سازی و حفظ سلامت سیستم عصبی انسان مخصوص اندروید

اگر بدن انسان را بدون هیچ گونه اسکلت و یا گوشتی در نظر بگیریم از آن یک سیستم عصبی به جای می ماند؛ سیستمی که در سرتاسر بدن گسترده شده است و هر گونه دستوری را به سرعت به مغز ارسال می کند تا ما...
Meditation & Sounds  1.4 مدیتیشن و آرامش ذهنی اندروید

Meditation & Sounds 1.4 مدیتیشن و آرامش ذهنی اندروید

زندگی در دنیای پیچیده امروز مشکلاتی را برای افراد زیادی به دنبال دارد که یکی از آن ها را می توان بر هم خوردن آرامش ذهنی و روانی دانست؛ بسیاری از افراد به دلیل فراز و نشیب های زندگی با مشکلاتی نظیر عدم تمرکز، استرس،...
Engross: Focus Better Premium 6.3.4 افزایش آسان تمرکز مخصوص اندروید !

Engross: Focus Better Premium 6.3.4 افزایش آسان تمرکز مخصوص اندروید !

بیشتر ما در هنگام مطالعه و یا انجام دیگر فعالیت های خود به دلایل مختلفی حواسمان پرت می شود که این امر بازده را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، به گونه ای که فعالیت های چند دقیقه ای ممکن است حتی چند ساعت...
Atmosphere: Binaural Therapy Full 4.1 امواج صوتی آرام بخش اندروید

Atmosphere: Binaural Therapy Full 4.1 امواج صوتی آرام بخش اندروید

گوش دادن یکی از بهترین روش های درمانی در میان روان شناسان می باشد ؛ به گونه ای که در بسیاری از موارد مشاهده شده است که اغلب پزشکان سفر به مکان های بکر را توصیه می کنند؛ این بدین معناست که صدای طبیعت یکی...
صفحه اینستاگرام