ویرایشگر صوت

ضبط و تنظیم آهنگ MIDI (برای ویندوز)  Anvil Studio 2017 Windows

ضبط و تنظیم آهنگ MIDI (برای ویندوز) Anvil Studio 2017 Windows

Anvil Studio یک نرم افزار رایگان است و می توانید در آن موسیقی ها را با کیفیت MIDI ضبط و ذخیره کنید. با استفاده از Anvil Studio میتوانید صداهای پخش شده در رایانه را ضبط و پس از انجام ویرایش های لازم آن ها با...
صفحه اینستاگرام