Running

10K Running Trainer Pro v91.18 آموزش دویدن تا رسیدن به 10 کیلومتر در روز

10K Running Trainer Pro v91.18 آموزش دویدن تا رسیدن به 10 کیلومتر در روز

  اگر در زندگی خود زیاد سابقه دویدن نداشته باشید،‌ این کار می تواند برای شما بسیار سخت و حتی خطرناک باشد. دویدن یکی از سخت ترین و کالری سوز ترین ورزش هاست و اگر به درستی آن را انجام دهید می توانید به راحتی...
صفحه اینستاگرام