eReader Prestigio

eReader Prestigio: Book Reader Full v6.2.1 اپلیکیشن کتاب خوان صوتی و حرفه ای اندروید

eReader Prestigio: Book Reader Full v6.2.1 اپلیکیشن کتاب خوان صوتی و حرفه ای اندروید

همان طور که خود می دانید امروزه کتاب های الکترونیکی بیشتر از کتاب های کاغذی طرفدار داشته و افراد بسیار زیادی انواع این کتاب ها را در دستگاه های هوشمند اندرویدی خود ذخیره می کنند. ابزار های جانبی گوناگونی برای اجرای کتاب های دیجیتال موجود...
صفحه اینستاگرام