blokada

Blokada v4.3.5 اپلیکیشن مسدود سازی تبلیغات گوشی اندروید

Blokada v4.3.5 اپلیکیشن مسدود سازی تبلیغات گوشی اندروید

افزایش روز افزون اپ های اندرویدی باعث شده است تا به موازات آن امنیت نیز کاهش پیدا کند و بسیاری از هکر ها با منتشر ساختن نرم افزار های جعلی اهداف خود را پیش ببرند. گاها مشاهده شده است برخی از نرم افزار ها علی...
صفحه اینستاگرام