اپلیکیشن BMI

BMI,BMR and Body Fat Calculator-Weight Tracker PRO v4.0.8 اپلیکیشن اندازه گیری میزان چربی بدن اندروید

BMI,BMR and Body Fat Calculator-Weight Tracker PRO v4.0.8 اپلیکیشن اندازه گیری میزان چربی بدن اندروید

بدن هر کسی دارای مقادیری از چربی، مواد معدنی، عضله و … می باشد که تمامی آن ها باید در نسبت های متعادلی نسبت به هم وجود داشته باشند؛ یکی از مشکلاتی که افراد زیادی از آن رنج می برند میزان چربی اضافه نسبت به...
صفحه اینستاگرام