Time Management

Goodtime: Pomodoro Timer and Time Management 2.0.11 اپلیکیشن مدیریت زمان و صرفه جویی در زمان مخصوص اندروید

Goodtime: Pomodoro Timer and Time Management 2.0.11 اپلیکیشن مدیریت زمان و صرفه جویی در زمان مخصوص اندروید

مطالعات گسترده نشان می‌دهد که داشتن انگیزه و قدرت تمرکز، زمینه‌ساز موفقیت ما در هر کاری می‌گردد و برعکس آن عدم توجه به این دو عامل، باعث سردرگمی و هدر رفتن انرژی، وقت و سرمایه ما می‎شود. هم‎چنین گفته می‌شود که تمرکز فکر (Concentration) یک...
صفحه اینستاگرام