Taskbar Tweaker

Taskbar Tweaker 5.7.0 ویرایش و شخصی سازی تسکبار ویندوز

Taskbar Tweaker 5.7.0 ویرایش و شخصی سازی تسکبار ویندوز

Taskbar Tweaker نام یک نرم افزار فوق العاده کاربردی و ساده جهت ویرایش و شخصی سازی تسکبار (Taskbar) ویندوز است و قابلیت های بسیار زیادی را برای شخصی سازی Taskbar در اختیارمان می گذارد. با استفاده از این نرم افزار کاربردی، می توانیم به طور...
صفحه اینستاگرام