SoftOrbits Photo Stamp Remover

SoftOrbits Photo Stamp Remover 10.2 حذف اشیای اضافه از تصاویر

SoftOrbits Photo Stamp Remover 10.2 حذف اشیای اضافه از تصاویر

SoftOrbits Photo Stamp Remover نام نرم افزاری جدید و قدرتمند، در زمینه حذف اشیای ناخواسته و اضافی از روی تصاویر است. همانطور که می‌دانید، عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند ظاهر زیبای یک تصویر را خراب کنند! از جمله این موارد می‌توان به گرد و...
صفحه اینستاگرام