Infinite Pre-Algebra

Infinite Pre-Algebra 2.52 Retail حل تشریحی مسائل ریاضی

Infinite Pre-Algebra 2.52 Retail حل تشریحی مسائل ریاضی

Infinite Pre-Algebra یک نرم افزار مخصوص ساخت سوالات و پاسخ های چند گزینه ای برای معادلات پیش جبر می باشد که می تواند هم به دانش آموزان و هم معلمان در ساخت مسائل ریاضی مربتط با پیش جبر و هم پاسخ تشریحی به این سوالات...
صفحه اینستاگرام