File Finder

Duplicate File Finder & Remover v1.12 ad-free اپلیکیشن شناسایی سریع و حذف فایل ها تکراری اندروید

Duplicate File Finder & Remover v1.12 ad-free اپلیکیشن شناسایی سریع و حذف فایل ها تکراری اندروید

تعداد زیاد فایل های موجود در دستگاه های هوشمند گاهی باعث می شود که ما به صورت نا خواسته یک فایل را چندین بار در پوشه هایی مختلف کپی و یا از دوستانمان دریافت کنیم. افزایش بسیار زیاد چنین فایل هایی موجب می شود تا...
Auslogics Duplicate File Finder 7.0.23.0 جستجوی فایل های تکراری

Auslogics Duplicate File Finder 7.0.23.0 جستجوی فایل های تکراری

Auslogics Duplicate File Finder در هر سيستم كامپيوتر مملو شده از فايل هاي تكراري و بلا استفاده كه فضاي بسيار زيادي از هارد ديسك را پر ميكند با روند رو به افزايش اين عمل فضاي بسيار زيادي بلا استفاده و به اصلاح هرز در هارد...
صفحه اینستاگرام