BRAINAURAL

BRAINAURAL binaural brain therapy v1.1.0 اپلیکیشن بی نظیر صدا درمانی مخصوص اندروید!

BRAINAURAL binaural brain therapy v1.1.0 اپلیکیشن بی نظیر صدا درمانی مخصوص اندروید!

صدا ها جزو شگفت انگیز ترین امواج اطراف ما هستند که تاثیر بسیار زیادی بر روی زندگی تمامی موجودات زنده دارند. انسان ها همانند هر جاندار دیگری صدا ها را در یک فرکانس خاص می شنود و مغز آن را تجزیه و تحلیل می کند....
صفحه اینستاگرام