Audio Books

LibriVox Audio Books Supporter v9.6.7 اپلیکیشن مجموعه کتاب ها صوتی اندروید!

LibriVox Audio Books Supporter v9.6.7 اپلیکیشن مجموعه کتاب ها صوتی اندروید!

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی، کتاب ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند و درشکل های مختلف دیجیتال منتشر می شوند؛ جدای از معایب، کتاب های دیجیتال دارای ویژگی های خاصی نیز می باشند که از میان بهترین آن ها می توان به...
صفحه اینستاگرام