Apowersoft GIF

Apowersoft GIF 1.0.0.9 ضبط فیلم از صفحه نمایش و ذخیره آن با فرمت GIF

Apowersoft GIF 1.0.0.9 ضبط فیلم از صفحه نمایش و ذخیره آن با فرمت GIF

Apowersoft GIF یک ابزار جدید و قدرتمند به منظور فیلمبرداری از صفحه نمایش و ذخیره‌سازی خروجی آن در فرمت گیف (GIF) است. همانطور که می‌دانید، برای ضبط فیلم از روی صفحه نمایش شمار بسیاری از ابزارها در دسترس هستند. در این فرآیند، فرمت فایل خروجی...
صفحه اینستاگرام