یوحنا)

Tecarta Bible v7.16.9 کامل ترین اپلیکیشن انجیل با بیش از 30 تفسیر و ترجمه مختلف مخصوص اندروید

Tecarta Bible v7.16.9 کامل ترین اپلیکیشن انجیل با بیش از 30 تفسیر و ترجمه مختلف مخصوص اندروید

مسیحیت یکی از بزرگترین ادیان الهی و به لحاظ تعداد پیروان، بزرگترین دین در سراسر جهان است. تقریبا در تمامی کشور های جهان می توان پیروان این دین را پیدا کرد. تعداد پیروان مسیحیت را بیش از 2.5 میلیارد نفر تخمین می زنند که این...
صفحه اینستاگرام