یاد اووری موبایل روز مخصوص

Today in History – On this Day v5.0.1 Premium اپلیکیشن تاریخ و وقایع روز مخصوص اندروید

Today in History – On this Day v5.0.1 Premium اپلیکیشن تاریخ و وقایع روز مخصوص اندروید

تمامی ما در جهانی بسیار گسترده زندگی می کنیم که در هر روز اتفاقات خاص و متنوعی صورت می پذیرد؛ از کشف دارو ها، مواد، اختراعات جدید و … گرفته تا مردن دانشمندان و بزرگان در زمینه های مختلف! اگر نگاهی به تقویم خانگی خود...
صفحه اینستاگرام