کنترل MQTT broker

Virtuino MQTT Pro 1.0.16 نظارت و کنترل MQTT broker مخصوص اندروید

Virtuino MQTT Pro 1.0.16 نظارت و کنترل MQTT broker مخصوص اندروید

حالا گرایش عظیمی به سمت اتصال همه دستگاه ها به اینترنت وجود دارد. اینترنت اشیاء ایده ای است که چندین سال است به عنوان موضوع اصلی دنیای فناوری مطرح شده و هدف آن ایجاد بستری برای متصل کردن ماشین ها، دستگاه ها، سنسور ها و...
صفحه اینستاگرام