ژاپنی و …

LingoDeer: Learn Japanese, Korean, Chinese & more v2.76 اپلیکیشن خودآموز زبان پر امکانات اندروید

LingoDeer: Learn Japanese, Korean, Chinese & more v2.76 اپلیکیشن خودآموز زبان پر امکانات اندروید

یادگیری زبانی به غیر زبان مادری جزو الزامات زندگی هر فردی می باشد که کمک می کند تا با دیگر افراد اطرافتان ارتباط بسیار آسان تری داشته باشید. یکی از مسائلی که همواره با آن رو به رو هستیم نبود کلاس های آموزشی کافی و...
صفحه اینستاگرام