پیام رسان سروش رایگان

Soroush 4.2.3 + 1.0.30 پیام رسان سروش

Soroush 4.2.3 + 1.0.30 پیام رسان سروش

پیام رسان سروش  مسنجر سروش توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . سرورهای پیام رسان سروش در داخل کشور قرار دارند و از سوی تیم فنی...
صفحه اینستاگرام