نمایش اطلاعات از میزان حافظه اشغال و آزاد رم

Ram Booster Pro 2019 v1.0 ad-free اپلیکیشن شتاب دهنده رم گوشی مخصوص اندروید

Ram Booster Pro 2019 v1.0 ad-free اپلیکیشن شتاب دهنده رم گوشی مخصوص اندروید

یکی از اصلی ترین قطعات سخت افزاری به کار رفته در دستگاه های هوشمند اندرویدی حافظه رم می باشد! اگر بخواهیم یک توضیح ساده در رابطه با رم داشته باشیم می توان آن را حافظه ذخیره سازی موقت اطلاعات دانست که با بسته شدن برنامه...
صفحه اینستاگرام