نرم افزار اموزش شبکه سیسکو

Cisco Packet Tracer 7.20 شبیه ساز شبکه های سیسکو

Cisco Packet Tracer 7.20 شبیه ساز شبکه های سیسکو

Cisco Packet Tracer سیسکو بسته آموزشی یک برنامه شبیه سازی شبکه های قدرتمندی است که اجازه می دهد تا دانش آموزان و دانشجویان بوسیله این نرم افزار به صورت مجازی به اموزش شبکه بپردازند. به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از شبکه آکادمی تجربه یادگیری جامع،...
صفحه اینستاگرام