موقعیت جغرافیایی

Mock Locations (fake GPS path) v1.58 اپلیکیشن لوکیشن جعلی اندروید

Mock Locations (fake GPS path) v1.58 اپلیکیشن لوکیشن جعلی اندروید

شاید در بسیاری از موارد شما نیز مشاهده کرده باشید که برخی از برنامه های اندرویدی محدودیت هایی را بر اساس مکان فعلی شما اعمال کرده و نمی توانید از قابلیت های آن استفاده نمایید. این گونه اپلیکیشن ها برای شناسایی مکان جغرافیایی دقیق کاربران...
صفحه اینستاگرام