فایل ویدئویی و صوتی

OPlayer – All Format Video Player v5.00.02 اپلیکیشن قدرتمند فایل ویدئویی و صوتی اندروی

OPlayer – All Format Video Player v5.00.02 اپلیکیشن قدرتمند فایل ویدئویی و صوتی اندروی

بسیاری از کاربران به طور معمول برای اجرای فایل ویدئویی و صوتی خود از دو پخش کننده جداگانه استفاده می کنند؛ این استفاده از ابزار های گوناگون در برخی از موارد باعث کند شدن اسمارت فون و تاخیر در اجرای دستورات می شود. از این...
صفحه اینستاگرام