طراحی سوالات پیشرفته

Infinite Precalculus 2.52 Retail طراحی سوالات پیشرفته ریاضی

Infinite Precalculus 2.52 Retail طراحی سوالات پیشرفته ریاضی

Infinite Precalculus نرم افزاری کاربردی و جدید مخصوص اساتید رشته ریاضی برای طراحی سوالات پیشرفته در مسائل پیچیده است. با پیشرفت سطح تحصیلی در رشته ریاضی، پیچیدگی فرمول‌ها و اندازه آنان نیز بیشتر و بیشتر می‌شود. گاها پیش آمده که شیوه محاسبات یک مشخصه خاص...
صفحه اینستاگرام