ضبط و گوش دادن به صدا

Micro Guard 3 PRO – Microphone Blocker v3.1 اپلیکیشن محافظت عمیق از میکروفون اندورید

Micro Guard 3 PRO – Microphone Blocker v3.1 اپلیکیشن محافظت عمیق از میکروفون اندورید

در میان تمامی راه های جاسوسی از زندگی شخصی اشخاص ضبط و گوش دادن به صدا یکی از پر طرفدار ترین راه ها به شمار می رود زیرا بسیاری از حقایق زندگی شخصی را آشکار می سازد؛ با توجه به این موضوع ویروس ها و...
صفحه اینستاگرام