شنا سوئدی

A 200 Push Ups – Bodyweight Home Workout Premium 2.8.5 ثبت و پیگیری شنا سوئدی مخصوص اندروید

A 200 Push Ups – Bodyweight Home Workout Premium 2.8.5 ثبت و پیگیری شنا سوئدی مخصوص اندروید

A 200 Push Ups – Bodyweight Home Workout عنوان یک اپلیکیشن برای آموزش حرکات شنا سوئدی، ارائه برنامه های تمرینی و پیگیری پیشرفت در ورزش، مخصوص سیستم عامل اندروید است که توسط گروه نرم افزاری Power Ups توسعه و به صورت رایگان در گوگل پلی...
صفحه اینستاگرام