سازماندهی یادداشت

Splend Apps Notepad v1.68 اپلیکیشن دفترچه یادداشت دیجیتال اندروید

Splend Apps Notepad v1.68 اپلیکیشن دفترچه یادداشت دیجیتال اندروید

یکی از جزئی ترین کار هایی که کاربران دستگاه های اندرویدی می توانند با دیوایس هوشمندشان انجام دهند یادداشت برداری می باشد؛ گر چه همان طور که خود نیز می دانید ابزار یادداشت برداری پیش فرض اندروید از امکانات خاص و متنوعی پشتیبانی نمی کند...
صفحه اینستاگرام