روشن و خاموش شدن

Double Tap Screen On and Off v1.1.2.7 اپلیکیشن خاموش و روشن کردن آسان نمایشگر اندروید

Double Tap Screen On and Off v1.1.2.7 اپلیکیشن خاموش و روشن کردن آسان نمایشگر اندروید

کاربران دستگاه های هوشمند هر کدام بر اساس نیاز های خود در هر روز چندین بار صفحه نمایش را روشن و خاموش می کنند. این روشن و خاموش شدن نمایشگر دیوایس با استفاده از دکمه پاور صورت می پذیرد که بنا بر توضیحات گذشتمان در...
صفحه اینستاگرام