دانلود زلزله سنج

Earthquake Network Pro Realtime alerts 12.2.0 اپلیکیشن جامع هشدار زمین لرزه اندروید

Earthquake Network Pro Realtime alerts 12.2.0 اپلیکیشن جامع هشدار زمین لرزه اندروید

  Earthquake Network Pro – Realtime alerts عنوان یک برنامه جامع در زمینه ی زلزله و هشدار در زمان واقعی آن می باشد که توسط Francesco Finazzi  برای اندروید توسعه و منتشر شده است. این برنامه بر اساس یک پروژه تحقیقاتی زمین لرزه و برای توسعه یک سیستم...
صفحه اینستاگرام