دانلود اصلاح حالت چهره اندروید

Perfect365: One-Tap Makeover v6.35.20 روتوش چهره در اندروید

Perfect365: One-Tap Makeover v6.35.20 روتوش چهره در اندروید

نسـخـه آنـلـاک شـده و کـامـل با حذف تبلیغات Perfect365: One-Tap Makeover نرم افزار جالبیست که برای ویرایش پرتره و روتوش چهره بکار میرود. کار با این نرم افزار ساده بوده و کاربر قادر است تنها با یک تپ و با استفاده از حالتهای پیشفرض به...
صفحه اینستاگرام