جستجوی فایل های تکراری

Auslogics Duplicate File Finder 7.0.23.0 جستجوی فایل های تکراری

Auslogics Duplicate File Finder 7.0.23.0 جستجوی فایل های تکراری

Auslogics Duplicate File Finder در هر سيستم كامپيوتر مملو شده از فايل هاي تكراري و بلا استفاده كه فضاي بسيار زيادي از هارد ديسك را پر ميكند با روند رو به افزايش اين عمل فضاي بسيار زيادي بلا استفاده و به اصلاح هرز در هارد...
صفحه اینستاگرام