ثبت و ذخیره مکان های مورد علاقه

Sunnytrack – plan Sun Position and Shadows v4.7.3‏ دنبال کردن مسیر خورشید در آسمان با عناصر واقعیت افزوده

Sunnytrack – plan Sun Position and Shadows v4.7.3‏ دنبال کردن مسیر خورشید در آسمان با عناصر واقعیت افزوده

نور یکی از مهم ترین عوامل در عکاسی است و کیفیت عکس های گرفته شده رابطه مستقیمی به شرایط نوری در هنگام گرفتن عکس دارد. در گذشته تمامی عکس ها، باید در محیط بیرونی و زیر نور خورشید گرفته می شد تا نور کافی برای...
صفحه اینستاگرام