ثبت انواع یادداشت ها به صورت کاملا صوتی

Voice Notes v3.69 اپلیکیشن یادداشت برداری صوتی اندروید

Voice Notes v3.69 اپلیکیشن یادداشت برداری صوتی اندروید

یکی از مهم ترین اختراعات بشر که هزاران سال از آن می گذرد قلم و کاغذ می باشد که امکان انتقال تفکرات و افکار ما را به دیگران میدهد. بسیاری از افراد برای حفظ بسیاری از نکته های روزمره اقدام به یادداشت آن ها می...
صفحه اینستاگرام