ترجمه متون

Photo Translator v7.7.2 اپلیکیشن تبدیل دوربین به مترجم متون اندروید!

Photo Translator v7.7.2 اپلیکیشن تبدیل دوربین به مترجم متون اندروید!

همه ما گاهی با مطالبی برخورد می کنیم که با زبانی غیر از زبان رسمی ما نوشته شده اند و به آن ها نیاز داریم. در چنین شرایطی یا باید به یک مترجم مراجعه نمود که بی شک بسیار هزینه بر است یا می توان...
All Language-Camera Translator 1.2 اپلیکیشن ترجمه متون تصاویر مخصوص اندروید!

All Language-Camera Translator 1.2 اپلیکیشن ترجمه متون تصاویر مخصوص اندروید!

یکی از اصلی ترین راه های افزایش طرفداران استارت اپ ها اضافه شدن قابلیت های متنوع به آن ها می باشد؛ قابلیت هایی که کمک می کنند تا کاربران دستگاه های هوشمند نیاز های خود را در زمان کوتاه تری برطرف سازند. با توجه به...
صفحه اینستاگرام