بررسی مداوم برنامه ها

App Watcher – Updates notifier v1.3 اپلیکیشن بررسی آپدیت برنامه ها اندروید

App Watcher – Updates notifier v1.3 اپلیکیشن بررسی آپدیت برنامه ها اندروید

تمامی ما با توجه به نیاز های خود از نرم افزار های متنوعی در دستگاه هوشمند مان استفاده می کنیم؛ گاهی تعدد این برنامه ها به قدری زیاد است که آپدیت شان را فراموش می کنیم و از دسترسی به قابلیت های جدید باز می...
صفحه اینستاگرام