ایجاد سریع یادداشت

Just Notepad Pro – Simple Notepad w/ File Browser v1.1.4 اپلیکیشن نوت پد کاربردی و سریع اندروید

Just Notepad Pro – Simple Notepad w/ File Browser v1.1.4 اپلیکیشن نوت پد کاربردی و سریع اندروید

تمامی ما در طول روز مطالب مختلفی را می شنویم و سعی می کنیم تا آن ها را در حافظه خود ثبت نماییم. گاها تعداد این مطالب زیاد شده و کاربران با ایجاد یادداشت هایی گوناگون در اسمارت فون خود از فراموشی شان جلوگیری می...
صفحه اینستاگرام