اپلیکیشن نوتفیکیشن

Touchless Notifications Pro v3.41 اپلیکیشن ناتفیکیشن تمام صفحه و بدون لمس اندروید

Touchless Notifications Pro v3.41 اپلیکیشن ناتفیکیشن تمام صفحه و بدون لمس اندروید

بسیاری از ما در برخی از موارد در حال کار کردن و یا در حین رانندگی نمی توانیم به پیام ها و یا تماس های دریافتی پاسخ دهیم ؛ یکی از بهترین راه های ممکن در چنین مواقعی بهره بردن از امکانات بی پایان سیستم...
صفحه اینستاگرام