اپلیکیشن مخفی کردن فایل ها

Gallery Vault Pro – hide photos hide videos v1.14 اپلیکیشن مخفی کردن فایل ها مخصوص اندروید

Gallery Vault Pro – hide photos hide videos v1.14 اپلیکیشن مخفی کردن فایل ها مخصوص اندروید

تمامی کاربران دستگاه های هوشمند اندرویدی از فایل های شخصی مختلف و متنوعی در دیوایسشان نگهداری می کنند که نمی گذارند حتی نزدیک ترین اعضای خانوادشان ان ها را مشاهده نمایند. هر کسی برای نگهداری از چنین فایل هایی راه دلخواه خود را انتخاب می...
صفحه اینستاگرام