اپلیکیشن خاموش کردن صدای شاتر دوربین

Mute Camera Pro 2.1.3 اپلیکیشن خاموش کردن صدای شاتر دوربین اندروید

Mute Camera Pro 2.1.3 اپلیکیشن خاموش کردن صدای شاتر دوربین اندروید

مواقع برای ما نیز پیش آمده است که قصد داریم بدون اطلاع دیگران اقدام به ثبت تصاویر کنیم! در چنین شرایطی معمولا صدای شاتر دوربین باعث می شود که توجه دیگران را به خود جلب نماییم! از این رو برخی از کاربران سعی می کنند...
صفحه اینستاگرام