اپلیکیشن خاص و کاربردی برای مدیریت

HotSchedules 4.117.1-1294 اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی کارمندان اندروید

HotSchedules 4.117.1-1294 اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی کارمندان اندروید

هنگام ورود به حوزه های کسب و کار مختلف شاهد وجود کارفرما و چندین کارمند مختلف هستیم که هر کدام از آن ها فعالیت خاصی را انجام می دهند. مدیران برای داشتن کیفیت کار بهتر باید سعی کنند در بازه های زمانی مشخصی به قسمت...
صفحه اینستاگرام