اپلیکیشن جامع هشدار زمین لرزه اندروید

Earthquake Network Pro Realtime alerts 12.2.0 اپلیکیشن جامع هشدار زمین لرزه اندروید

Earthquake Network Pro Realtime alerts 12.2.0 اپلیکیشن جامع هشدار زمین لرزه اندروید

  Earthquake Network Pro – Realtime alerts عنوان یک برنامه جامع در زمینه ی زلزله و هشدار در زمان واقعی آن می باشد که توسط Francesco Finazzi  برای اندروید توسعه و منتشر شده است. این برنامه بر اساس یک پروژه تحقیقاتی زمین لرزه و برای توسعه یک سیستم...
صفحه اینستاگرام