اپلیکیشن بارکد اسکنر

QR and Barcode Scanner PRO v1.2.4 اپلیکیشن بارکد اسکنر سریع و ایمن اندروید!

QR and Barcode Scanner PRO v1.2.4 اپلیکیشن بارکد اسکنر سریع و ایمن اندروید!

بارکد ها نیز همانند هر فایل دیگری دارای فرمت های مختلف و متنوعی هستند که توانایی نگهداری اطلاعات خاصی را در کد هایشان دارند! یکی از انواع بارکد هایی که در چند سال اخیر شاهد رشد آن هستیم، کیو آر کد ها می باشند که...
صفحه اینستاگرام