اپلیکیشن ایجاد عکس گذرنامه و ویزا

[Passport Photo Maker – VISA/Passport Photo Editor v5.4.5 [Premium  اپلیکیشن ایجاد عکس گذرنامه و ویزا اندروید!

[Passport Photo Maker – VISA/Passport Photo Editor v5.4.5 [Premium اپلیکیشن ایجاد عکس گذرنامه و ویزا اندروید!

بسیاری از اسنادی که ما از آن ها استفاده می کنیم، دارای تصاویر شخصی ما برای تشخیص هویت می باشند؛ هر کدام از این عکس ها متناسب با اداره ایجاد کننده مدرک یا سند دارای ابعاد خاصی می باشد! این ابعاد ممکن است در برخی...
صفحه اینستاگرام