اندروید Mic Block -Call speech

دانلود Mic Block -Call speech privacy (pro) 1.20 مسدود کردن میکروفن اندروید

دانلود Mic Block -Call speech privacy (pro) 1.20 مسدود کردن میکروفن اندروید

برنامه Mic Block -Call speech privacy به شما امکان می‌دهد تا تنها به وسیله یک کلیک میکروفون خود را مسدود کرده و از آن محافظت کنید. این برنامه به صورت موقتی دسترسی به میکروفون را برای همه برنامه‌های دیگر شامل سیستم اندروید مسدود می‌کند و...
صفحه اینستاگرام