اف تی پی

CuteFTP Pro 9.3.0.3 مدیریت ftp با کات اف تی پی

CuteFTP Pro 9.3.0.3 مدیریت ftp با کات اف تی پی

نسخه جدید از دانلود CuteFTP تازگی منتشر شده است و در حال حاضر مورد علاقه خیلی از کاربران ftp تو دنیا می باشد.عملکرد کلی بهبود یافته است.چند ویژگی های کلیدی اضافه شده است.برای انتقال فایل ها بین کامپیوتر و پروتکل انتقال فایل (FTP) سرور به...
صفحه اینستاگرام