افزایش کیفیت یادگیری

[Study Aide for Concentration v1.1.4 [Unlocked اپلیکیشن کمک به تمرکز در حین مطالعه اندروید

[Study Aide for Concentration v1.1.4 [Unlocked اپلیکیشن کمک به تمرکز در حین مطالعه اندروید

یکی از دلایل عمده عدم موفقیت دانشجویان و دانش اموزان در نیم سال های درسی نداشتن تمرکز کافی در هنگام مطالعه است، به صورتی که در هنگام خواندن کتاب ها و یا جزوات خود مداوم حواسشان به اطراف پرت می شود و نمی توانند مطلب...
صفحه اینستاگرام