اسکنر ساده اسناد مخصوص اندروید

DocumentScanner 1.1.30 اسکنر ساده اسناد مخصوص اندروید !

DocumentScanner 1.1.30 اسکنر ساده اسناد مخصوص اندروید !

DocumentScanner عنوان یک اپلیکیشن هوشمند برای اسکن اسناد تنها با تهیه عکس از آن ها می باشد که توسط Acadoid Developer برای اندروید توسعه و منتشر شده است. این برنامه به کاربران خود اجازه می دهد، در هر شرایطی تنها با عکس گرفتن از اسناد...
صفحه اینستاگرام