اخرین ورزن AirDroid

AirDroid 4.2.7.1 مدیریت گوشی طریق وای فای

AirDroid 4.2.7.1 مدیریت گوشی طریق وای فای

دانلود AirDroid  برای مدیریت گوشی خودتان از طریق کامپیوتر بوسیله این نرم افزار AirDroid  امکان پذیر می باشد. نرم افزار های متعئئی برای این کار وجود دارد اما یکی از بهترین و برترین نرم افزار های موجود همین برنامه می باشد.با استفاده از این نرم...
صفحه اینستاگرام