Typic

Typic Pro :- Text on Photos v1.3 اپلیکیشن حرفه ای تایپ متن روی تصاویر اندروید

Typic Pro :- Text on Photos v1.3 اپلیکیشن حرفه ای تایپ متن روی تصاویر اندروید

کاربران شبکه های اجتماعی روزانه هزاران تصویر را با عناوین و موضوعات مختلف با یکدیگر به اشتراک می گذارند. گاها متن هایی مرتبط با تصاویر بر روی این عکس ها نوشته می شود که انتخاب کاربر است! برای نوشتن متن بر روی عکس تا به...
صفحه اینستاگرام