Speechnotes

Speechnotes – Speech To Text Premium v1.63 اپلیکیشن یادداشت برداری تبدیل گفتار به نوشتار اندروید

Speechnotes – Speech To Text Premium v1.63 اپلیکیشن یادداشت برداری تبدیل گفتار به نوشتار اندروید

با گسترش روز افزون تکنولوژی روش های ارتباطی نیز پیشرفت کرده و از روش های جدیدی برای تایپ متون استفاده می شود. گجت ها و برنامه های گوناگونی برای تایپ تاکنون منتشر شده اند که یکی از برترین های موجود در این زمینه تبدیل گفتار...
 
صفحه اینستاگرام